Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie

 

 

AKÁ JE SKUTOČNÁ OBCHODNÁ? 


Unikátna štúdia ponúka prekvapivý pohľad na hlavnú nákupnú ulicu Bratislavy
 

Bratislava, 20. 1. 2016
 

Podujatie “Aká je skutočná Obchodná?” zorganizovalo občianske združenie OBCHODNÁ ULICA A OKOLIE, ktoré sa  zasadzuje o dlhodobú, koncepčnú premenu Obchodnej ulice a jej okolia, na základe spolupráce miestnej obchodnej komunity, rezidentov, samosprávy a ďalších partnerov. Prezentácia výsledkov socio-ekonomickej štúdie Obchodnej ulice, ktorú dalo vypracovať združenie, sa uskutočnila vo štvrtok 14. januára 2016 v priestoroch Štúdia Olympia (Divadlo Nová scéna). Štúdia bude od dnešného dňa zverejnená aj na internete.
 

O význame hlavnej nákupnej ulice Bratislavy a záujme o jej budúcnosť svedčila do posledného miesta naplnená kapacita sály. Večera sa zúčastnili zástupcovia prevádzok z Obchodnej ulice, majitelia budov, miestna verejnosť, zástupcovia samosprávy a dotknutých úradov, ako aj mnohí odborníci z oblasti architektúry, dizajnu a rozvoja mesta, spolu viac než 100 účastníkov. V úvode zakladateľ občianskeho združenia Davy Čajko krátko predstavil program eventu a históriu vzniku myšlienky zastrešenia Obchodnej štvrte, ktorá sa datuje už od roku 2007. Následne vo svojom príspevku primátor Mesta Bratislava Ivo Nesrovnal vyjadril podporu aktivitám združenia a vôľu spolupracovať na koncepčných riešeniach pre zlepšenie stavu ulice prednostne v otázke vizuálneho smogu a čistoty ulice.
 

Prvý polrok pôsobenia združenia predstavila jeho projektová manažérka, architektka Dominika Belanská. Za krátku dobu sa združeniu podarilo urobiť prvé viditeľné zmeny vo verejnom priestore ulice, zorganizovať výstavu fotografií vo výkladoch prevádzok a nadviazať významné spolupráce. Tieto aktivity podporuje spolu 45 prevádzok, ktoré sa združujú na portáli ObchodnaUlica.sk, z toho 22 aktívne prispieva činnosť združenia.
 

Významným krokom pre ďalšiu prácu na zlepšovaní stavu Obchodnej ulice a okolitej štvrte je investícia združenia do vzniku štúdie, ktorá mapovala socio-ekonomický profil a potenciály ulice. Dáta, ktoré sa v októbri podarilo zozbierať od takmer 125 prevádzok, vyhodnotili a predstavili Igor Marko (Marko and Placemakers, Londýn) a Milota Sidorová (konzultantka mestských projektov, Praha). Z výsledkov štúdie vyplýva, že 71 percent prevádzok vykazuje stabilné alebo rastúce tržby, takže podmienky na ulici sú relatívne dobré. Ulica má tiež rozmanitý a zaujímavý obsah - od módy a gastronómie cez wellness, domáce potreby, lekárne, finančné služby, až po ubytovanie. Ponúka široké spektrum služieb drobných a nezávislých remeselníkov a obchodníkov, ktorí tvoria 48 percent prevádzok.
 

V ďalšom kroku obnovy ulice je podľa štúdie potrebné pristúpiť najskôr k združovaniu obchodnej komunity a vytvoreniu značky (brandingu) pre celú štvrť okolo Obchodnej. O význame brandingu a toho, že značka nie je logo, ale kolektívne snaženie a pridaná spoločenská hodnota, za ktorou sa skrýva príbeh komunity, prehovorila Gabriela Veenstra Skorkovská (špecialistka na branding, Viedeň). Prezentovala aj niekoľko zahraničných príkladov spoločnej značky ulice či mesta.
Ako v diskusii vysvetlil vedúci Mestského úradu ochrany pamiatok Ivo Štassel, na Obchodnej je viac než 95 percent vonkajšej reklamy nelegálnej, a zo strany mesta má v najbližších mesiacoch prísť k jej postupnému odstraňovaniu. V tejto situácii je občianske združenie Obchodná ulica a okolie nepostrádateľným facilitátorom dialógu medzi obchodnou komunitou, majiteľmi budov, mestom a pamiatkármi. Okrem zlegalizovania reklamy by mohlo otvoriť tému spoločnej novej značky ulice. Zástupca spoločnosti MTK Juraj Martinčák, ktorá na Obchodnej prenajíma priestory vyjadril podporu týmto aktivitám a ochotu finančne sa podieľať na novej štúdii nielen povolenej reklamy, ale aj verejného priestoru hlavnej Obchodnej ulice Bratislavy.
Či sa Obchodná ulica vydá touto cestou, závisí od podpory ďalších obchodníkov a majiteľov budov, rovnako ako aktívnej spolupráce mesta.
 

Socio-ekonomická štúdia Obchodnej ulice bude zverejnená dnes, 20. 1. 2016
na stránke združenia: Obchodnaulicaaokolie.sk/studia2015

 

O organizátoroch:
 

OBCHODNÁ ULICA A OKOLIE, o.z. je unikátna platforma zastrešujúca prevádzkarov obchodov, poskytovateľov služieb a majiteľov budov, ktorí sa zasadzujú o dlhodobú, koncepčnú premenu Obchodnej ulice a jej okolia. Prostredníctvom profesionálnej komunikácie a rozvíjaním spolupráce medzi ochodníkmi, obyvateľmi, mestom a ďalšími partnermi usiluje o zvýšenie kvality jej verejného priestoru a ekonomického, kultúrneho a spoločenského potenciálu. Kvalitný a kultúrny verejný priestor a úspešný lokálny obchod a služby sa prirodzene priťahujú a prinášajú prospech miestnym ľuďom. Preto chce združenie postupne meniť obraz Obchodnej ulice - ako fyzický, tak i mentálny, aby sa stala protopypom úspešnej a vitálnej ulice. Na Slovenskú adaptuje po prvý krát socio-ekonomický model rozvoja obchodnej štvrte (business improvement district), v ktorom sa prepoja aktivity verejného, súkromného a neziskového sektora pre dlhodobo udržateľné zmeny a zlepšenia, z ktorých budú mať úžitok nielen lokálni obyvatelia, ľudia pracujúci a podnikajúci v tejto štvrti, ale aj široká miestna verejnosť a návštevníci.

Neformálna sieť obchodníkov, ktorí spoločne pociťovali a reflektovali problémy ulice začala vznikať v roku 2012 na základe osobnej iniciatívy a vízie Davyho Čajka a kolegov, ktorí komunitu zastrešili portálom ObchodnaUlica.sk. V roku 2015 vzniklo občianske združenie, ktoré aktívne prepája miestnu komunitu obchodníkov a vlastníkov budov. “Pre svoje aktivity sme získali záštitu bratislavského magistrátu a Mestskej časti Bratislava - Staré mesto, ako aj sympatie miestnych iniciatív a inštitúcií. Úspešne sme realizovali stretnutia a workshopy so zástupcami prevádzok, samosprávy a konzultantmi. Našli sme skúseného odborného partnera pre dôležitý socio-ekonomický výskum, ktorého výsledkom je unikátna štúdia, ktorá ukázala presný obraz a čísla o súčasnom stave štvrte. Mapovali sme tiež názory verejnosti na stav ulice v rámci Európskeho týždňa mobility. Vďaka našim partnerstvám s miestnymi ľuďmi a prevádzkami mohla vzniknúť unikátna výstava fotografií Luba Stacha vo výkladoch obchodov OBCHODNÁ na Obchodnej, ktorá prepojila umenie, verejný priestor ulice a jej zaujímavú minulosť.” (Davy Čajko, riaditeľ OZ)

 

 

Foto © Zora Pauliniová

 

 

 

 

 

 


 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri