Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie

 

 

 

 

Refresh Obchodnej ulice

 

Pondelok 1.6.2015, tlačová správa

 

 

Tím portálu Obchodnaulica.sk pripravil a zorganizoval v dňoch  28.-29.5.2015 workshop „Refresh Obchodnej ulice“.

 

Workshop bol určený hlavne pre obchodníkov a majiteľov nehnuteľností pôsobiacich na Obchodnej ulici a v jej okolí, ktorí sú súčasťou portálom Obchodnaulica.sk postupne vytváranej komunity, pre tých, ktorí dokonale poznajú prostredie Obchodnej ulice. Organizátor stretnutia komunity prizval na workshop profesionálnych konzultantov zodpovedajúcej úrovne: Ing. Milota Sidorová, PhD. Koordinátorka medzinárodného festivalu reSITE, konzultantka stratégií mestských projektov na voľnej nohe, Praha; Ing. Arch. Igor Marko, zakladateľ, riaditeľ Marko&Placemakers, Londýn a s príspevkami o.i. od Ondřej Kobza, majiteľ café Neustadt, Café v Lese, iniciátor projektu Krymská, Praha a Gábor Bindics, predstaviteľ Aliancie Stará tržnica, Bratislava  a niektorých ďalších.


Expertami  boli predstavené analogické projekty ako je Refresh Obchodnej ulice nielen v teoretickej rovine, ale najmä popisom ich vlastnej praxe a získaných skúseností v zahraničí (Praha, Londýn...) – to všetko o.i. s cieľom inšpirácie a tým získavania záujmu obchodníkov, majiteľov objektov a ďalších subjektov Obchodnej ulice o projekt znovuzrodenia Obchodnej ulice a jej okolia ako obchodnej štvrte mesta Bratislava plnej života. Účastníci stretnutia diskutovali o komunálnych problémoch a inovatívnych riešeniach pre túto lokalitu s profesionálnym interaktívnym prístupom moderovania stretnutia Ing. Milotou Sidorovou Phd. a boli definované silné i slabé stránky, pozitíva a negatíva lokality z pohľadu tak subjektov ponúkajúcich služby ako aj návštevníkov OU. Boli nastolované okruhy otázok počínajúc otázkami typu: Ako zaradiť Obchodnú? Aký ma charakter? Bezpečnosť? Čistota? Doprava? Prečo sem chodiť? Čo zaujímavého je na Obchodnej? Prečo je na Obchodnej viac turistov ako residentov?  Projekt Refresh Obchodnej ulice a jej okolia bude hľadať a nachádzať odpovede práve v účinkoch synergie aktivít členov  vytvárajúceho sa Občianskeho združenia Platforma Obchodná ulica a okolie a v spolupráci s Magistrátom mesta a so Starým mestom. Výsledkom stretnutia bol potvrdený záujem vytvoriť Občianske združenie, ako to navrhuje hlavný iniciátor a zakladateľ projektu Refresh Obchodnej ulice a okolia  D. Čajko.

 

Na workshop prijali pozvanie tiež primátor hlavného mesta Bratislava,  p. Nesrovnal a starosta Starého mesta p. Števčík, pričom obaja predstavitelia mesta sa aktívne zúčastnili na diskusii workshopu a  vyjadrili tomuto občianskemu projektu podporu. 

V súlade so zámermi portálu Obchodnaulica.sk bol workshop jedným z ďalších z krokov prípravy etablovania  Občianskeho združenia na revitalizáciu / Refresh Obchodnej ulice Bratislava.

 

Bratislava, 1.6.2015

 

Dávid Čajko
Portál Obchodnaulica.sk
0903429190

 

 

 

 

 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri